Garageport

Attraktiva serviceavtal för era portar!

Alla portar behöver ses om ibland. Med regelbunden service och förebyggande underhåll kan du öka livslängden på din port och minska risken för plötsliga och kostsamma fel eller att porten helt måste bytas ut. Vi har ett nära samarbete med flera av de ledande tillverkarna och kan därför erbjuda en snabb reservdelshantering. Vi servar och utför underhållsarbete av följande porttyper och system från samtliga tillverkare:

  • Garageportar
  • Automatiska dörröppnare och skjutdörrar
  • Lyftbord, saxbord och lyftanordningar
  • Dockningsstationer
  • Jalusier
  • Branddörrar och fasaddörrar
  • Rullstols- och barnvagnsramper
  • Handikapphissar
  • Bomsystem

Dessutom kan vi utföra mindre svetsarbeten och även större byggsmide genom underentreprenör.

Serviceguide – Hiss & Port

Välkommen till Motums serviceguide för hissar & portar. Syftet med guiden är att göra det enklare för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för att hissen och porten ska fungera bra samt vara säker att använda. Guiden är tänkt att fungera som en vägledning för fastighetsägare, fastighetsförvaltare och styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar som inte har någon hiss- eller portteknisk bakgrund.