Hållbarhet

Östgöta Portservice stödjer Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Som en del av Motum-koncernen är vår ambition att bli en ledande aktör inom hållbarhet.

Modernisering, det klimatsmarta alternativet för din port

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Vi förespråkar därför ofta att man ska bygga om sin gamla port istället för att riva den och installera en ny. Då behåller man delarna som fungerar och är i bra skick medan delar som är slitna eller kan ersättas av bättre komponenter – för att till exempel öka driftsäkerheten och minska energiåtgången – byts ut. På så vis kan man få en modern och säker port och samtidigt bevara den gamla känslan.

Vårt hållbarhetsarbete

Östgöta Portservices hållbarhetsarbete bygger på konkreta aktiviteter inom de fyra delmålen:

#5 Jämställdhet
Vi följer gällande nationella lagar och regler och arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald inom organisationen.

#8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Vi följer gällande nationella lagar och regler och är anslutna till kollektivavtal. Företaget arbetar kontinuerligt med att åstadkomma en säker arbetsmiljö för de anställda.

#11 Hållbara städer och samhällen
Vi visar vägen mot hållbara städer genom att öka medvetenheten hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om de miljömässiga vinsterna som uppnås om man moderniserar sin gamla port i ställe för att byta ut porten.

#12 Hållbar konsumtion och produktion
Vi arbetar aktivt för att minska företagets och hissbranschens koldioxidavtryck genom att främja återanvändning av gamla portar.

Hållbarhetsredovisning 2021

Välkommen att ta del av Motum-koncernens hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021. Rapporten ger en helhetsbild av koncernens hållbarhetsarbete med fokus på vad vi åstadkommit under det gångna året och vad vi kommer att arbeta vidare med under 2022.

Hållbarhetsredovisning 2020

Välkommen att ta del av Motum-koncernens hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020. Rapporten ger en helhetsbild av koncernens hållbarhetsarbete med fokus på vad vi åstadkommit under det gångna året och vad vi kommer att arbeta vidare med.