Modernisering är the name of the game

Att modernisering är ett givet val för att trygga finanser såväl som miljön vet väl varenda människa? Nej, långt ifrån alla vet vikten av att modernisera hissen istället för att byta ut den helt och hållet. Att modernisera hissar innebär att man behåller så många originaldelar som möjligt samtidigt som man uppdaterar och förnyar det som behövs för att säkerställa komfort, säkerhet, kostnadseffektivitet, och därmed även reduceras det ekologiska fotavtrycket.

Vad säger regelverket om modernisering av hissar?

Regelverket beror på var någonstans som hissen är belägen men i Sverige så är det Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet för hissar och man förhåller sig bl.a. till AFS 2006:5 som i generella termer berättar att gamla hissar ska vara i gott skick och regelbundet underhållna. EU:s direktiv om säkerhet i hissar 95/16/EG har implementerats i medlemsländerna och ställer krav på tillgänglighet, att hissarna är driftsäkra och att de ska uppfylla särskilda tekniska standarder.

Avslutningsvis så syftar samtliga regelverk angående modernisering av hissar på att viss standard av driftsäkerhet och tillgänglighet ska föreligga.

Varför är modernisering en viktig del av den gröna omställningen?

Vi vill vara med och ta ansvar i den gröna omställningen. Det gör vi genom att modernisera hissar i så stor utsträckning som möjligt. Vi gör det genom att nyttja hållbara material som håller över tid och som inte behöver underhållas i lika stor utsträckning som annat material. Gamla hissar kan förbruka onödigt mycket energi, därför är modernisering inte bara att ta ansvar för vår omvärld, men även ett sätt att förbättra hissens ekonomiska påverkan. För att minska energiförbrukningen så kan man byta motorn, installera energisnål belysning och förnya ventilationssystemet.

Motum har tillsammans med Chalmers Universitet utformat en rapport där det framgår hur mycket energi som sparas under hissens livscykel om man väljer att modernisera hissen. Rapporten visar att modernisering ger hela 50% lägre miljöpåverkan än om man installerar en helt ny hiss. För oss är detta en tydlig indikation på att modernisering är vägen in i framtiden.

Vilka är de främsta fördelarna med modernisering?

Att modernisera är klimatsmart, kostnadseffektivt och tidsbesparande. När bilens däck är slitna så tar vi inte hela bilen skrottippen. Vi byter däcken. På samma sätt fungerar det med modernisering av hissar – bara för att en del är sliten så betyder det inte att man måste göra sig av med allt. Den minskade miljöbelastningen som det innebär att välja modernisering istället för riva ut hela hissen motsvarar lika mycket koldioxid som det krävs för att producera en personbil – ganska mycket va? Låt dig inspireras av vår katalog!