Motum Port förvärvar Fasad och Automatikservice i Nyköping AB

Motum Port AB har per den 1 september 2021 förvärvat allt inkråm, inklusive kundavtal, i Fasad & Automatikservice i Nyköping AB (FASAB). FASAB:s verksamhet kommer att integreras in i Östgöta Portservice (bifirma till Motum Port AB) med omedelbar verkan.

Syftet med denna förändring är att kunna tillhandahålla ett ännu starkare kunderbjudande vad gäller leveranskapacitet, tjänsteutbud och servicekvalitet för både FASAB:s och Motum Ports kunder. Motum Port AB och bifirman Östgöta Portservice har idag spetskompetens inom allt som rör service, installation och modernisering av portar, grindar, dockningar och jalusier mm.

Vid frågor kring förvärvet, vänligen kontakta Staffan Håkansson VD Motum Port AB och Östgöta Portservice, staffan.hakansson@motumport.se