Information till våra kunder och samarbetspartners med anledning av coronavirus

Våra kunders och medarbetares säkerhet är av högsta vikt…

Motum-koncernen inför digitala kundfakturor

Som ett led i Motums arbete med att minska koncernens miljö-…

Staffan Håkansson ny VD för Östgöta Portservice

Staffan Håkansson har utsetts till ny VD för Östgöta…

Värd att veta om portar

I vår kunskapsbank kan du ta del av fyra lättlästa faktablad…

Östgöta Portservice ny medlem i Portgruppen

Östgöta Portservice AB är ny medlem i Portgruppen. Portgruppen…